Wilde vogels in de dierentuin

In de dierentuin in de grote stad zijn niet alleen opgesloten dieren te zien. De dierentuin biedt ook aan wilde dieren een habitat. Het is er groen, relatief rustig en er wordt met eten gesmeten. Door bezoekers en door dierverzorgers. In Blijdorp, Rotterdam, vind je zelfs Kwakken. Het gaat daarbij om een wilde populatie die waarschijnlijk afstamt van dierentuinvogels. Op de bovenleidingportalen van het spoor dat door Blijdorp loopt, broeden Ooievaars.

Foto van een Kauw, Blijdorp, Rotterdam

Kauw

Foto van een Kwak, Blijdorp, Rotterdam

Kwak

Foto van Ooievaars, Blijdorp, Rotterdam

Ooievaars

Foto van een Blauwe Reiger, Blijdorp, Rotterdam

Blauwe Reiger

Foto van een Aalscholver, Blijdorp, Rotterdam

Aalscholver

Foto van een Kauw, Blijdorp, Rotterdam

Kauw

Meerkoet en zwerfvuil

Het is lente en ook de Meerkoeten zijn aan het broeden. Soms op idyllische plaatsen, maar soms ook op wat minder idyllische plekken. Deze Meerkoet heeft een nest op de Leidsche Rijn in de wijk Lombok in Utrecht. Het nest is gemaakt van riet en allerlei afval, op een plek waar veel zwerfvuil ophoopt.

Foto van een Meerkoet op een nest, Utrecht

.

Foto van een Meerkoet op een nest, Utrecht

.

Foto van een Meerkoet op een nest, Utrecht

.

Foto van een Meerkoet op een nest, Utrecht

.

Op het randje in Newcastle

Afgelopen zomer maakte ik een serie over stadsvogels in een andere stad dan Utrecht: een broedkolonie Kittiwakes, of Drieteenmeeuwen, midden in Newcastle. Op een paar meter van het drukke verkeer op de Tyne Bridge zijn de broedende vogels en hun kuikens van dichtbij te zien. Deze zeevogels broeden, normaal gesproken op hoge kliffen pal aan zee. Maar als het ze beter uitkomt broeden ze ook op boorplatforms of op hoge gebouwen in de buurt van de zee. Na het broedseizoen verdwijnen de Kittiwakes naar volle zee.

Een kleine selectie van die serie wil ik hier laten zien. Meer uit deze serie is te zien op: Birds around the North Sea.

Foto van Kittiwakes op het Baltic Centre for Contemporary Art, Newcastle, Verenigd Koninkrijk

Kittiwakes op het Baltic Centre for Contemporary Art

Foto van Kittiwakes op de Tyne Bridge, Newcastle, Verenigd Koninkrijk

Kittiwakes op Tyne Bridge

Foto van Kittiwakes op de Tyne Bridge, Newcastle, Verenigd Koninkrijk

Kittiwakes op Tyne Bridge

Foto van Kittiwakes op de Tyne Bridge, Newcastle, Verenigd Koninkrijk

Kittiwakes op Tyne Bridge

Foto van de Tyne Bridge, Newcastle, Verenigd Koninkrijk

Tyne Bridge

Spechten in Overvecht

In het Vechtzoompark en in het park bij Fort aan de Klop in Overvecht in Utrecht zijn de spechten druk in de weer. En omdat de bomen nog geen blad hebben, zijn ze goed te zien. De Grote Bonte Specht is de meest algemene specht in Nederland. Ook in de stad hoor je regelmatig hun geroffel.

Foto van een Grote Bonte Specht, Vechtzoompark, Utrecht, Nederland

Grote Bonte Specht in het Vechtzoompark

Foto van een Grote Bonte Specht, Fort aan de Klop, Utrecht, Nederland

Grote Bonte Specht bij Fort aan de Klop

Foto van een Grote Bonte Specht, Fort aan de Klop, Utrecht, Nederland

Grote Bonte Specht bij Fort aan de Klop

De overlevende

De nestkast bij de buren heeft weer een nest Koolmeesjes voortgebracht. Het waren vijf jonkies, waarvan er nog een over is. Die krijgt dan wel alle aandacht van de beide oudervogels. De nestkast is verlaten, en het jong zit beneden in de tuin, wachtend op eten. Het jong kan nog niet vliegen. Pas als het een boom in kan vliegen is het veilig voor de buurtkatten. Afwachten dus….

Foto van een Koolmees, Utrecht

.

Foto van een Koolmees, Utrecht

Het kwetsbare jong, open en bloot.

Foto van een Koolmees, Utrecht

Ouder Koolmees met worm

Foto van een Koolmees, Utrecht

.